ผลิตภัณฑ์คิ้วอลูมิเนียมตัว T สำหรับจบมุม และเก็บขอบวัสดุ ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม 6063-T5 แท้ ผ่านกระบวนการทำ 'อะโนไดซ์ (Anodize)' ทำให้อลูมิเนียมมีสีสันสวยงามและมีคุณสมบัติแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ใช้สำหรับจบขอบวัสดุ มักจะใช้ในการเก็บขอบกระเบื้อง สามารถใช้ได้ทั้งกระเบื้องปูพื้นและกระเบื้องผนังคิ้วอลูมิเนียมได้รับความนิยมอย่างสูงในงานตกแต่งสถาปัตยกรรมในยุคสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีสีสันสวยงาม คงทน ทนแดด ทนฝน สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน สีไม่ลอก อีกทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ ไม่กลายเป็นขยะในอนาคต

คิ้วอลูมิเนียมแบบตัว T ขนาด 5 มม.

TATASV001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATASV001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL001

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 5 มม. ความยาว 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบตัว T ขนาด 10 มม.

TATASV002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATASV002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL002

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 10 มม. ความยาว 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบตัว T ขนาด 15 มม.

TATASV003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATASV003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL003

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 15 มม. ความยาว 2.0 ม.

คิ้วอลูมิเนียมแบบตัว T ขนาด 25 มม.

TATASV004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 7 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATASV004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีเงิน

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAGO004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทอง

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATARG004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโรสโกลด์

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABZ004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีบรอนซ์

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATAOA004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีโอ๊ค

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABS004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีทองเหลือง

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

TATABL004

คิ้วอลูมิเนียมตัว T สีดำ

ขนาด 25 มม. ความยาว 2.0 ม.

ADDRESS : KIRIN STAINLESS
29/8 M.3, KOOKOT, LUMLUKKA, PATHUMTHANI, THAILAND, 12130
29/8 หมู่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12130
© 2022
COPYRIGHT OF KIRIN STAINLESS
สอบถามเพิ่มเติม